Bản tin của chúng tôi:
Email của bạn:
Phổ biến nhất: >>

Chào mừng đến với thủ công Mỹ nghệ bán buôn!

Mua tối thiểu: 10

Lưu ý: Nếu bạn đang quan tâm trong việc mua bán buôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

WE OFFER EXPRESS SHIPPING WITH UPS FOR VERY AFFORDABLE CORPORATE RATES

(SHIPPING WITHIN 5-7 DAYS TO USA, WORLDWIDE SHIPPING IN 5-10 DAYS)

Phổ biến nhất:
Tagua Bức Tượng Nhỏ
Tagua Bức Tượng Nhỏ (tagf)
Bức tượng nhỏ làm bằng tagua, thực vật ngà
Giá 40909 đ
Số tiền: (tối đa 920)
Giá của 10 là: 409090 đ

Màu Tagua Tai
Màu Tagua Tai (tacoe)
Hoa tai bằng tagua, hoặc thực vật ngà
Giá 25455 đ
Số tiền: (tối đa 686)
Giá của 10 là: 254550 đ

Rộng Vòng Tay Tagua
Rộng Vòng Tay Tagua (wtgbr)
Rộng tagua vòng tay của màu khác nhau
Giá 40909 đ
Số tiền: (tối đa 200)
Giá của 4 là: 163636 đ

Tagua Tai
Tagua Tai (tag)
Tagua tai với tượng động vật
Giá 56818 đ
Số tiền: (tối đa 629)
Giá của 5 là: 284090 đ

Động Vật Dây Chuyền
Động Vật Dây Chuyền (cotg)
Dây chuyền làm của tagua với động vật
Giá 56818 đ
Số tiền: (tối đa 838)
Giá của 5 là: 284090 đ

Gốm nhỏ mặt nạ
Gốm nhỏ mặt nạ (ecje)
Gốm nhỏ mặt nạ, dân tộc thiết kế
Giá 56818 đ
Số tiền: (tối đa 91)
Giá của 3 là: 170454 đ

Chiếc mũ Panama
Chiếc mũ Panama (ecpk)
Mũ Panama, làm toquilla rơm khác nhau để chọn. Để mua hàng loạt kiểm tra mô tả http://thủ công.ec/catalog/ecuador_toquilla_straw_hats.pdf mục tiêu=_blank>Panama mũ vào cửa hàng.
Giá 567045 đ
Số tiền: (tối đa 743)
Giá của 1 là: 567045 đ

Bức tượng con voi
Bức tượng con voi (woel)
Con voi gỗ bức tượng, bức tượng h: 7,5 cm
Giá 125000 đ
Số tiền: (tối đa 4)
Giá của 1 là: 125000 đ

Trẻ Em Đầy Màu Sắc Áo Len
Trẻ Em Đầy Màu Sắc Áo Len (ccsw)
kích cỡ 0,2,4,6,8
Giá 339773 đ
Số tiền: (tối đa 859)
Giá của 1 là: 339773 đ

Nhỏ tucans
Nhỏ tucans (ecac)
Nhỏ tucans, chiều cao 7 cm,
Giá 29545 đ
Số tiền: (tối đa 384)
Giá của 4 là: 118180 đ